Wyważanie wirników

WAMEL Silniki Elektryczne sp. z o.o. usługowo wyważa dynamicznie wirniki oraz części wirujące maszyn na wyważarkach stacjonarnych. Wyważanie realizowane jest poprzez dodanie lub odjęcie masy. Nasza kadra inżynieryjno – techniczna oferuje pomoc w wyborze metody i techniki wyważania.

Dopuszczalna masa wyważanych wirników – 50kg

Zapraszamy do współpracy

Firma WAMEL Silniki Elektryczne Sp. z o.o. oferuje usługi wyważania wirników oraz części wirujących maszyn. Niewyważenie wirnika występuje gdy oś wirnika nie pokrywa się z główną osią bezwładności. Przyczyną tego jest nierównomierne rozłożenie masy części wirującej, spowodowane niejednorodnością materiału, nierównomiernym rozmieszczeniem otworów na śruby itp. W trakcie obracania asymetria mas wirujących powoduje powstanie niezrównoważonej siły odśrodkowej wywołującej drgania, które przenoszą się poprzez łożyska na korpus maszyny.

Wibracje te są przyczyną uszkodzenia łożysk oraz hałasu, a w skrajnych przypadkach rozpadu wirnika. Przenoszą się na urządzenia współpracujące i na nie oddziaływają. Dlatego też niewyważenie należy korygować do uzyskania dopuszczalnego poziomu.

Każdy wirnik silnika prądu stałego wyprodukowany w firmie WAMEL Silniki Elektryczne Sp. z o.o. przechodzi proces wyważenia. W przypadku silników elektrycznych wirniki wyważane są do stopnia 2.5. Profesjonalne wyważarki naszego parku maszynowego pozwalają na wyważanie dynamiczne wirników o masie do 50kg. Korekcja niewyważenia jest realizowana poprzez usunięcie materiału (wiercenie, frezowanie) jak i dodanie materiału do wyważanego wirnika.

Na zamówienie wyważamy dynamicznie wirniki silników komutatorowych prądu stałego, wirniki silników indukcyjnych i synchronicznych oraz części wirujące maszyn. Na życzenie klienta sporządzamy protokół z procesu wyważenia.

Nasza kadra inżynieryjno-techniczna oferuje Państwu pomoc w wyborze odpowiedniej metody wyważania. Realizujemy wyważanie pojedynczych wirniki jak i serii. Jakość naszych usług jest wysoka, cechuje ją solidność i terminowość.

Zapraszamy do kontaktu.